Zarząd oddziału i Komisarz

Członkowie Zarządu Oddziału S.S.P. "Iustitia" w Katowicach

Prezes:                           Krystian Markiewicz,

sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, IV Wydział Cywilny ,
ul. Francuska 38, 40-028 Katowice, tel. 32-607-06-57,  faks 32-607-03-76.
jednocześnie Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

Wiceprezes:                   Jarosław Klon,

sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach, Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku, II Wydział Cywilny,
ul. Piłsudskiego 33, 44-200 Rybnik, tel. 32-78-40-440

Wiceprezes:                   Małgorzata Brzózka-Chamala

sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy,
ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa5.

Wiceprezes:                   Michał Kwiatkowski

Przewodniczący I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Katowice-Zachód,
ul. Warszawska 45, 40-010 Katowice.

Wiceprezes:                  Joanna Sienkiewicz

sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, IV Wydział Cywilny Odwoławczy,
ul. Francuska 38, 40-028 Katowice, tel. 32-607-06-57, faks 32-607-03-76.

Wiceprezes:                  Marcin Loranc

Prezes Sądu Rejonowego w Żywcu
ul. Kościuszki 39, 34-300 Żywiec3-76.

Komisarz Oddziału:         Marian Krzysztof Zawała

sędzia Sądu Okręgowego w Katowicac, I Wydział Cywilny
ul. Francuska 38, 40-028 Katowice

Kadencja władz Oddziału mija 31 stycznia 2022r.