Zmiany w USP

Zestawienie uwag poszczególnych ministerstw do projektu ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw uzyskane w trybie dostępu do informacji publicznej (na uwagę zasługuje zwłaszcza stanowisko Rządowego Centrum Legislacji oraz Ministra Boniego).

więcej

KRS skarży przepisy o wynagrodzeniu sedziów do TK

Trybunał Konstytucyjny oceni, czy przepisy o sędziowskim systemie wynagrodzeń są sprzeczne z konstytucją. Krajowa Rada Sądownictwa skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie zbadania zgodności z ustawą zasadniczą przepisów płacowych sędziów. Rada uważa, że Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie stanowiącym podstawę prawną mechanizmu ustalania wynagrodzeń sędziowskich jest sprzeczne z konstytucją. W wyniku wad tego systemu płace sędziów ulegają systematycznemu zmniejszaniu.

więcej

Protesty sędziów

 Sędziowie nie pozwolą na łamanie Konstytucji

   wywiad z sedzią Arkadiuszem Niklem, członkiem zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia opublikowany w Dzienniku Zachodnim z dn. 30.10.2008 r.

Sędziowie przygotowują się do akcji "Dni bez Wokandy". Najbliższa odbędzie się od 26 do 28 listopada. Czeka nas strajk sędziów?

Absolutnie nie. Gdybyśmy się na to zdecydowali, naruszylibyśmy prawo. "Dni bez Wokandy" mają zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy, które nurtują cały wymiar sprawiedliwości.

więcej

"Przyszłoroczna podwyżka jest niepewna"

felieton sędziego Rafała Puchalskiego opublikowany w Gazecie Prawnej z dn. 12.9.2008 r.

  
             Minister sprawiedliwości zapowiedział, że w przyszłym roku sędziowie i prokuratorzy dostaną podwyżkę o 1039 zł. Podwyżka ta została jednak zapisana w krytykowanym przez wiele środowisk projekcie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Nie ma zatem żadnych gwarancji, że ustawa wejdzie w życie w przedstawionym kształcie, a tym samym podwyżka może pozostać iluzoryczna.

więcej

Sędziowie chcą reformy wynagrodzeń, a nie obietnic

rozmowa z sędzią Rafałem Puchalskim  - zalożycielem i administratorem Forum Sędziów RP opublikowana na łamach Gazety Prawnej w dniu 11.08.2008 r.

więcej

"Korona we mgle"

artykuł sędziego Konrada Wytrykowskiego, który ukazał się w Gazecie Prawnej nr z 29.07.2008 r.

więcej

Lepsi i gorsi sędziowie ??

fragment artykułu sędziego Arkadiusza Nikiel dotyczący zasadności istotnego różnicowania wynagrodzeń sędziów WSA i sędziów sądów powszechnych, który ukazał się na łamach Rzeczpospolitej z dn. 24.07.2008 r. 

więcej

Pierwszy w historii III RP protest sędziów

Wywiad z sedzią Rafałem Puchalskim opublikowanym na łamach Gazety Prawnej w dniu 7.04.2008r.

"Zaprotestowało tylko 10 proc. sędziów"

więcej

Prokurator nie musi zarabiac tyle co sędzia

artykuł sędziego Jacka Sobczaka, opublikowany w Rzeczpospolitej nr 75 z dn. 29 - 30.03.2008 r. 


Prokuratorzy powinni zarabiać godnie, ale nie ma uzasadnionych argumentów do dalszego wiązania ich wynagrodzeń z płacami sędziów.

więcej

Sędziowie a media

Media odgrywają zasadniczą rolę w kształtowaniu opinii społecznej. Prawo do wolności wypowiedzi jest wartością chronioną konstytucyjnie, a wolność wyrażania opinii to jedno z podstawowych praw wymienianych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jak każdy przejaw życia publicznego również sfera wymiaru sprawiedliwości poddawana jest kontroli publicznej oraz krytyce społecznej.

więcej