7 listopada 2019r. Zebranie Członków Oddziału

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

Zarząd Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA zaprasza Państwa na zebranie Członków Oddziału, które zostało zwołane na dzień:

 

7 listopada 2019 r., godz. 1700

w auli nr 4 w budynku Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Bankowej 11B w Katowicach

 

 

Porządek obrad

 

1.     Otwarcie zebrania.

2.      Wybór komisji skrutacyjnej.

3.   Przedstawienie wprowadzanych rozwiązań informatycznych dotyczących członkostwa w Stowarzyszeniu

4.   Dyskusja i wypracowanie stanowiska Oddziału w związku ze spotkaniem Zarządu Stowarzyszenia z Oddziałami oraz sytuacji sądownictwa po wyroku TSUE z 19 listopada 2019r dot. Izby Dyscyplinarnej SN oraz KRS

5.   Omówienie aktualnej sytuacji sądownictwa;

6.  Głosowanie w sprawie zmiany wysokości składki oddziałowej z 10 zł do 20 zł miesięcznie (czyli całościowej składki z 30 zł do 40 zł miesięcznie)

6.     Wolne wnioski.

7.     Zamknięcie zebrania.

 

 

Zarząd Śląskiego Oddziału

SSP IUSTITIA