Zebranie Członków Oddziału 28 czerwca 2021r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA zaprasza Państwa na zebranie Członków Oddziału, które zostało zwołane na dzień:

28 czerwca 2021 r., godz. 17.00

w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego,

przy ul. Bankowej 11B w Katowicach - aula nr 4

Proponowany przez Zarząd Oddziału porządek obrad:

 1. otwarcie Zebrania Członków;
 2. wybór komisji skrutacyjnej.
 3. rozpatrzenie Sprawozdań Zarządu i Komisarza Oddziału za rok 2020.
 4. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020.
 5. wolne wnioski.
 6. zamknięcie zebrania

Zarząd Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia

Stanowisko Zarządu Śląskiego Oddziału Iustitii w sprawie odwołania rozpraw w sądach na terenie apelacji katowickiej

W dniu 26 marca 2021r. Zarząd Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia podjął uchwałę w sprawie odwołania rozpraw na terenie apelacji katowickiej i wezwał Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach do podjęcia decyzji o odwołaniu wszystkich rozpraw jawnych na terenie apelacji katowickiej, bądź też do zajęcia wyraźnego stanowiska w jaki sposób mają odbywać się rozprawy w sądach i w jaki sposób zapewnić uczestnikom postępowania i pracownikom, takie warunki pobytu w sądach i uczestnictwa w rozprawach, które zapewnią im komfort i bezpieczeństwo, ponieważ obecne warunki takich gwarancji nie dają. 

Poniżej treść uchwały (pdf): 

 

Czytaj więcej...

25 marca 2021r Zebranie Członków Oddziału

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA zaprasza Państwa na zebranie Członków Oddziału, które zostało zwołane na dzień:

25 marca 2021 r., godz. 17.00

w auli nr 3 w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego,

przy ul. Bankowej 11B w Katowicach.

/uwaga, z uwagi na sytuację epidemiologiczną Zebranie Oddziału odbędzie się wyłącznie online/

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Członków.
  2. Wybór komisji skrutacyjnej.
  3. Wybór delegatów na XXVI Zebranie Delegatów, które odbędzie się 16-18 kwietnia 2021 r. w Katowicach.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie zebrania.

Zarząd Śląskiego Oddziału SSP IUSTITIA

Uchwała Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA w Katowicach z dnia 5 sierpnia 2020 roku.

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA w Katowicach w pełni popiera stanowisko wyrażone w uchwale Zarządu Głównego Stowarzyszenia z dnia 3 sierpnia 2020 roku.
Podkreślić należy, że Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 23 stycznia 2020 roku (sygn. Akt BSA I-4110-1/20) stwierdził, że sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych:
a) zostali powołani na wniosek nielegalnie ukształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa,
b) w wadliwie przeprowadzanych procesach nominacyjnych,
co w konsekwencji doprowadziło do konkluzji, że „…Izba ta jest w całości złożona z wadliwie powołanych sędziów a kontroluje prawidłowość powołania –na wniosek tak samo ukształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa –innych sędziów…” (Strona 57-58 uzasadnienia Uchwały).
Innymi słowy uchwała Izby Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z dnia 3 sierpnia 2020 roku w składzie sędziowskim, składającym się z wadliwie powołanych sędziów, nie mogła zostać podjęta a jako taka nie ma mocy prawnej. Na marginesie warto zaznaczyć, że istniała możliwość wyłączenia się od rozpoznania kwestii ważności wyborów przez wadliwie powołanych sędziów i przekazanie sprawy do rozstrzygnięcia Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, której uchwała w sprawie ważności wyborów nie mogłaby być kwestionowana.

uchwała Zarządu Iustitii (link)

całość uzasadnienia uchwały SN tu (pdf)

26 lutego 2020r. zebranie Członków Oddziału

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

Zarząd Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA zaprasza Państwa na zebranie Członków Oddziału, które zostało zwołane na dzień:
 

26 lutego 2020 r., godz. 1700

 w auli nr 2 w budynku Wydziału Prawa i Administracji

 Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Bankowej 11B w Katowicach

 

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie Zebrania Członków;

 2.Wybór komisji skrutacyjnej.

 3. Rozpatrzenie Sprawozdań Zarządu i Komisarza Oddziału za rok 2019.

      4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019.

 5. Wybór delegatów na XXV Zebranie Delegatów, które odbędzie się 27-29 marca 2020r. w Katowicach;

 6. Wolne wnioski.

 7Zamknięcie zebrania.

Zarząd Śląskiego Oddziału

 SSP IUSTITIA