Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Wyniki ankiety „E-protokół a wymiar sprawiedliwości"

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" przedstawia graficzną prezentację ankiety przygotowanej na Konferencję „E-protokół a wymiar sprawiedliwości".

Ankieta została przygotowana przez członków zespołu ds. prawa cywilnego „Iustiti"- sędziów Anetę Łazarską i Wojciecha Łukowskiego przy współpracy z sędzią Arkadiuszem Semeniukiem, którzy w toku Konferencji omówili ją.

Rozesłano ją w styczniu 2014 r. do Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych i sądów okręgowych, by tą drogą została przekazana także do sądów rejonowych, jeśli w okręgu znajdują się sądy, w których korzysta się z e-protokołu. Wpłynęły 354 ankiety : 14 z sądów rejonowych, 224 z sądów okręgowych (gdzie głównie zainstalowano sprzęt do nagrywania), 73 z sądów apelacyjnych, 2 z Sądu Najwyższego i 41 bez dookreślenia sądu.

 

Wyniki ankiety i ich prezentację opracowała: Katarzyna Adamczyk-Czubik (Sąd Okręgowy w Warszawie)

Przebieg Konferencji został utrwalony i przy współpracy z panelistami, którzy w niej uczestniczyli - przygotujemy opracowanie, o którym poinformujemy jak najszybciej to będzie możliwe. Obecnie możliwe jest zapoznanie się z naszą relacją oraz innymi, które już pojawiły się i są dostępne w mediach i internecie.

Dziękujemy Wszystkim uczestnikom Konferencji za spotkanie. Mamy nadzieję, że było to dla nich interesujące wydarzenie, które pobudzi do refleksji.

Wyniki do pobrania:

Ankieta eProtokół - Wykresy [format MS Excel]

Ankieta eProtokół - Wykresy [format MS PowerPoint]

 

Warto zobaczyć:

 

Komunikaty

Media