Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zebrania Członków Oddziału Warszawskiego SSP Iustitia w sprawie wykluczenia sędziego Jędrzeja Kondka

Uchwała

Zebrania Członków Oddziału Warszawskiego SSP Iustitia

z dn. 19 kwietnia 2018r.

 

Zebranie członków Oddziału Warszawskiego SSP Iustitia na podstawie §14 ust. 1 i 2 oraz ust. 2 Statutu wyklucza ze SSP Iustitia sędziego Jędrzeja Kondka

UZASADNIENIE

   Zebranie członków Oddziału Warszawskiego SSP Iustitia stwierdza, że każdy członek Stowarzyszenia powinien powstrzymać się od działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia, przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; Zebranie Delegatów dwukrotnie, tj. podczas XXII Zebrania Delegatów w 2017r. i XXIII Zebrania Delegatów w 2018r., zwracało uwagę, że udział sędziów w niekonstytucyjnej procedurze powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa świadczy o braku poszanowania wartości i celów statutowych Stowarzyszenia, wśród których zasadniczą rolę odgrywa umacnianie niezależności sądów i niezależności sędziów. Zebranie Delegatów apelowało również o rezygnację - w razie udziału w procedurze wyborczej do KRS – z członkostwa w Stowarzyszeniu.

    W związku z udziałem sędziego Jędrzeja Kondka w procedurze wyborczej do KRS, co jest niezgodne z uchwałami ww Zebrania Delegatów oraz stoi w sprzeczności z celami Stowarzyszenia, zebranie członów Oddziału Warszawskiego SSP Iustitia wyklucza sędziego Jędrzeja Kondka ze Stowarzyszenia.

Komunikaty

Media