Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko HFPC w sprawie kolejnego pakietu ustaw dot. wymiaru sprawiedliwości

Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, podłożem trwającego w Polsce kryzysu konstytucyjnego jest uzurpowanie przez rządzącą większość prawa do weryfikacji wyroków wydanych przez niezawisły sąd konstytucyjny. Przyjęcie rozwiązania proponowanego w nowelizacji związanego z publikacją wyroków TK z informacją, że zostały wydane z naruszeniem prawa jest w dalszym ciągu odzwierciedleniem tego zjawiska”.

Zdaniem HFPC, proponowana zmiana polegająca na obowiązku zasięgania przez Ministra Sprawiedliwości opinii kolegium sądu w trakcie procedury odwoływania prezesa sądu  „w żadnym stopniu nie zredukuje szkód, które zostały już wyrządzone w wymiarze sprawiedliwości poprzez masowe odwoływanie prezesów i wiceprezesów sądów w sądach powszechnych w okresie od sierpnia 2017 r. do lutego 2018 r.”.

Jeśli zaś chodzi o propozycję powierzenia kierowania Sądem Najwyższym osobie wskazanej przez Prezydenta, do czasu uzupełnienia jego stanu osobowego HFPC uważa, że takie rozwiązanie będzie kolejną (po wyborze prezesa Trybunału Konstytucyjnego w grudniu 2016 r.) procedurą wyłaniania prezesa jednego z najważniejszych organów sądownictwa w Polsce w sposób zupełnie zależny od władzy wykonawczej oraz nie przewidzianą w Konstytucji RP.

Pełna treść stanowiska w języku polskim i angielskim: polski i english.

 

Komunikaty

Media