Uchwała o wykluczeniu SSR Marty Łobodzińskiej ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia

UCHWAŁA

Zebrania Członków

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

Oddział w Radomiu

z dnia 14 kwietnia 2018 roku

 

    Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) i 2) Statutu, Zebranie Członków wyklucza sędziego Sądu Rejonowego w Zwoleniu Martę Łobodzińską ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział w Radomiu. Przyczyną podjęcia powyższej uchwały jest objęcie przez SSR Martę Łobodzińską funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu wbrew apelowi Stowarzyszenia w sprawie zwalnianych stanowisk funkcyjnych (www.iustitia.pl/informacje/1874-apel-w-sprawie-zwalnianych-stanowisk-funkcyjnych).