Irlandzki sąd (High Court of Justice) powziął wątpliwości co do stanu praworządności w Polsce i wstrzymuje decyzję o ekstradycji

Z informacji przekazywanych przez polskie oraz irlandzkie media - podczas rozpatrywania wniosku o ekstradycję irlandzki High Court of Justice powziął wątpliwości co do stanu praworządności w Polsce. Z relacji The Irish Times wynika, że wątpliwości te zostały spowodowane zmianami w sądownictwie, jakie przeprowadza rząd Prawa i Sprawiedliwości, które w ocenie tego Sądu podważają rządy prawa oraz zasady demokracji w Polsce. 

W związku z tym sprawa obywatela polskiego zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania w Irlandii została wstrzymana do czasu rozpoznania pytania prawnego, jakie ten sąd skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

źródło: https://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/courts/high-court/high-court-judge-seeks-eu-ruling-on-effect-of-polish-law-changes-1.3424530