Kolejni prezesi sądów wskazani przez Ministra Sprawiedliwości rezygnują z funkcji

W listopadzie 2017 roku rezygnację złożył Prezes Sądu Rejonowego w Żorach Cezary Podsiadlik.

W styczniu 2018 roku zrezygnowali :

- Prezes Sądu Rejonowego w Oleśnie Marek Nowosiński

- Wiceprezes Sądu Okręgowego w Opolu Adam Cąkała.

W lutym 2018 roku rezygnację złożyli :

- Prezes Sądu Rejonowego w Kluczborku Małgorzata Pawlicka

- Prezes Sądu Rejonowego w Poznaniu- Nowe Miasto i Wilda Kamil Antkowiak.

W marcu 2018 roku rezygnację złożył Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi Dariusz Limiera.

 

Każda z ww. osób pełniła funkcję powierzoną przez Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego przez okres od kilku dni do jednego miesiąca. Objęły one stanowiska po prezesach i wiceprezesach sądów, odwołanych w trybie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1452), czyli odwołanych w trakcie kadencji, wbrew opinii sędziów i bez wiarygodnych powodów. Te i inne zmiany dokonane przez okres sześciu miesięcy obowiązywania ww. przepisu, zwykle bardzo negatywnie wpłynęły na atmosferę w pracy, a to w połączeniu z utrzymującymi się od dłuższego czasu brakami kadrowymi i dużą liczbą spraw wpływających do sądów, nie pomaga w sprawnym realizowaniu zadań nałożonych na wymiar sprawiedliwości.