Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Łódzkiego z dnia 26.02.2018 r.

Uchwała Nr 1

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Łódzkiego popiera uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 26 stycznia 2018 r. wyrażające sprzeciw co do odwołania w połowie kadencji, wbrew opinii sędziów i bez wiarygodnego merytorycznego uzasadnienia prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi Krzysztofa Kacprzaka, a także wyraża sprzeciw wobec odwołania w tym samym trybie prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi Joanny Szczygielskiej, wiceprezesów tego sądu: Michała Krakowiaka oraz  Marcina Masłowskiego  i wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi Katarzyny Trafisz.

Wyrażamy uznanie za godną postawę dla prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa - sędziego Wioletty Sychniak oraz wiceprezesa Sądu Okręgowego w Łodzi - sędziego Alicji Pońsko, które złożyły rezygnację z zajmowanych funkcji.

 

 

Uchwała nr 2

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Łódzkiego uznaje przyjęcie funkcji po odwołanych prezesach i wiceprezesach  za sprzeczne z etyką sędziowską oraz naruszające - z uwagi na przyjęty tryb wymiany prezesów - konstytucyjną zasadę odrębności władzy sądowniczej od władzy wykonawczej.

Wobec deklaracji nowo powołanego prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi - sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi  - Dariusza Limiery, o gotowości dobrowolnego poddania swojej osoby i decyzji o przyjęciu funkcji ocenie Zgromadzenia, oświadczamy, że nie wyrażamy zgody na legitymizowanie naszymi głosami zmiany na funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi.

 

Uchwała nr 3

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Łódzkiego przyłącza się do apelu Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” skierowanego do Sędziów Sądu Najwyższego, aby w poczuciu odpowiedzialności za powierzony urząd i konieczność zachowania ciągłości instytucji w 100-lecie jej działalności, pomimo niekonstytucyjnej zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym, pozostali na stanowiskach i piastowali zaszczytny urząd, na który zostali powołani, zgodnie ze złożonym ślubowaniem, dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej, jej obywateli oraz wymiaru sprawiedliwości.

 

Uchwała nr 4

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Łódzkiego przyłącza się do apelu Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” skierowanego do Marszałka Sejmu RP o ujawnienie wykazów sędziów popierających kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa, tworzonej na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. W pełni podzielamy stanowisko, że utajnienie jakichkolwiek dokumentów dotyczących jawnych kandydatur na funkcje publiczne nie daje się pogodzić z zasadą jawności działań władzy i administracji państwowej.

 

Uchwała nr 5

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Łódzkiego zobowiązuje prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi oraz prezesów sądów rejonowych okręgu łódzkiego do opublikowania uchwał Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Łódzkiego na stronach internetowych wszystkich sądów okręgu.

 

Komunikaty

Media