Dom Sędziego Seniora - prośba o wsparcie

Szanowne Koleżanki i Koledzy sędziowie, drodzy Iustitianie

 

         Z ogromną satysfakcją informujemy, iż Fundacja Dom Sędziego Seniora, do której aktywnie należy m.in. Stowarzyszenie Sędziów Polskich ”Iustitia”,  została umieszczona w wykazie organizacji pożytku publicznego. To pozwala na dokonywanie odpisu 1% podatku PIT za 2017 w 2018 r.

         Zachęcając do dokonania wyboru Fundacji jako beneficjenta 1% podatku informujemy, iż  statutowym celem organizacji jest niesienie pomocy sędziom i pracownikom wymiaru sprawiedliwości, którzy jej potrzebują z racji wieku, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej.

         Zgromadzenie środków  na koncie Fundacji pozwoli w przyszłości na podjęcie działań zmierzających do zrealizowania najważniejszego zadania, a mianowicie budowy Domu Sędziego Seniora, w którym godne miejsce znajdą Ci nasi koledzy i koleżanki, które najbardziej potrzebują wsparcia i pomocy. 

         Przedstawiając niezbędne dane umożliwiające dokonanie odpisu lub darowizny prosimy o przekazanie wszystkim zainteresowanym niniejszej informacji.

                                                                                     Zarząd SSP "Iustitia”

 

 DOM  SĘDZIEGO  SENIORA

Okaż solidarność, dobrze wykorzystaj swój 1%

Zapraszamy do przekazywania 1% podatku  lub

darowizn na Fundację zapewniająca godne życie najstarszym sędziom

oraz pracownikom wymiaru sprawiedliwości.

Fundacja Dom Sędziego Seniora

Ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa

PKO BP SA: 27 1020 1097 0000 7102 0272 1082

Nr KRS 0000538611,

REGON: 360628662

NIP: 5213686751