Raport Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE) na temat niezawisłości sędziowskiej w 2017

7 stycznia 2018r. Rada Konsultacyjna Sędziów Europejskich (CCJE) opublikowała raport na temat niezawisłości sędziowskiej w 2017 roku. Poniżej zamieszczamy link do raportu i zachęcamy do lektury, zwłaszcza stron 21, 74-76 dotyczących sytuacji w Polsce.

Raport: https://rm.coe.int/2017-report-situation-ofjudges-in-member-states/1680786ae1