Zbigniew Ziobro powołał prezesów w 10 z 11 sądów apelacyjnych w Polsce

Od początku objęcia funkcji Ministra Sprawiedliwości - Zbigniew Ziobro korzystając z uprzednio obowiązujących procedur czy też z rozwiązań, jakie uzyskał na podstawie specustawy z 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych powołał prezesów w dziesięciu sądach apelacyjnych w Polsce. Dla przypomnienia, takich sądów jest raptem jedenaście. Poniżej prezesi sądów apelacyjnych z datami ich powołania (wytłuszczono prezesów wprowadzonych na stanowiska przez Zbigniewa Ziobro):

1. Sąd Apelacyjny w Białymstoku -  prezes SSA Piotr Sławomir Niedzielak (powołany 20.03.2017r.)

2. Sąd Apelacyjny w Gdańsku - prezes SSA Jacek Grela (powołany 21.09.2017r., wcześniej wiceprezes od 1.04.2016)

3. Sąd Apelacyjny w Katowicach - prezes SSA Witold Mazur (powołany 10.11.2017r.)

4. Sąd Apelacyjny w Krakowie - prezes SSA Rafał Dzyr (powołany 1.07.2017r.)

5. Sąd Apelacyjny w Łodzi - prezes SSA Tomasz Szabelski (powołany 11.01.2017) 

6. Sąd Apelacyjny w Poznaniu - prezes SSA Andrzej Daczyński (powołany 04.05.2017)

7. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie - prezes SSA Marek Klimczak (powołany 12.10.2016)

8. Sąd Apelacyjny w Szczecinie - prezes SSA Beata Górska (powołana 11.01.2018)

9. Sąd Apelacyjny w Warszawie - prezes SSA Beata Waś (powołana 6.07.2016)

10. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu - prezes SSO Konrad Wytrykowski (powołany 19.12.2017)

i jedyny niepowołany przez Ministra Z. Ziobro:

11. Sąd Apelacyjny w Lublinie - prezes SSA Krzysztof Szewczak (powołany 7.12.2014)