Zarząd Stowarzyszenia uzyskał absolutorium zdecydowaną większością głosów

9 lutego 2018 roku podczas XXIII Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, obradujący w Mszczonowie delegaci udzielili wszystkim członków Zarządu absolutorium. Poszczególni członkowie Zarządu uzyskali od 91 % do 95 % głosów poparcia delegatów.

Jest to więc wynik analogiczny do zeszłorocznego, gdy absolutorium obecnym członkom Zarządu (za wyjątkiem Grzegorza Szaconia, dla którego było to pierwsze absolutorium) zostało udzielone większością pomiędzy 92 % a 96 %.

Te wyniki potwierdzają, iż działania podejmowane przez władze krajowe cieszą się powszechną akceptacją członków naszego Stowarzyszenia.

Gratulujemy !