Wykluczenie Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmary Pawełczyk-Woickiej ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia