Oświadczenie sędziów o rezygnacji z członkostwa w Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie

SSO Agnieszka Włodyga

SSR Anna Sikora-Ciba

SSR Ewa Ługowska

SSR Edyta Żyła