Iustitia oferuje pomoc sędziom kobietom, wobec których Min. Spr. podjął negatywną decyzję w sprawie pełnienia przez nie służby po 60 roku życia

SSP Iustitia informuje, że podejmuje działania w celu zapewnienia pomocy prawnej sędziom - kobietom, wobec których MS podjął negatywną decyzję co do dalszego pełnienia służby po ukończeniu 60 roku życia. 

Przepisy  upoważniające Ministra Sprawiedliwości do wyrażenia zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego przez kobietę, która ukończyła 60 lat, wprowadzone ustawą z 12.07.2017 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.1452)  stanowią przejaw dyskryminacji ze względu na płeć i są sprzeczne  z art. 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Dyrektywą Rady 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn jest jedną z fundamentalnych wartości, na których opiera się funkcjonowanie Unii Europejskiej.

Zwracamy również uwagę, że zgodnie z art. 33 Konstytucji RP kobieta i mężczyzna mają równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.

Prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych osób na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..