Uchwała Zebrania Oddziału Wielkopolskiego Iustitii z 15 stycznia 2018 roku

Zebranie członków Oddziału, mając na uwadze troskę o apolityczność sędziów krytycznie ocenia zajmowanie przez członków Stowarzyszenia stanowisk prezesów i wiceprezesów sądów zwolnionych w trybie art. 17 ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i apeluje także do sędziów nie będących członkami Stowarzyszenia o nieprzyjmowanie takich stanowisk.