Minister Sprawiedliwości odwołuje prezesów sądów w Toruniu i Łodzi

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o kolejnych zmianach kadrowych na stanowiskach prezesów sądów. Tym razem "nowa polityka kadrowa" objęła Sąd Rejonowy Łódź Śródmieście w Łodzi, gdzie 17 stycznia 2018r. odwołano prezesa sędzię Joannę Annę Szczygielską, a na jej miejsce 18 stycznia 2018r. powołano: sędziego Krzysztofa Pawła Kurosza, Sąd Okręgowy w Łodzi, gdzie 17 stycznia 2018r. odwołano z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi sędziego Krzysztofa Kacprzaka oraz Sąd Rejonowy w Toruniu, gdzie 17 stycznia 2018r. odwołano prezesa sędziego Andrzeja Kurzychę.

Dodatkowo w Sądzie Okręgowym w Łodzi rezygnację złożyła dotychczasowa wiceprezes sędzia Alicja Pońsko.