Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 11 grudnia 2017 r.

"Jako uwłaczające etyce i godności urzędu sędziego Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku traktuje działania sędziów, które polegają na nieformalnym ustalaniu kandydatur na miejsce legalnie wybranych organów sądowych, podejmowane w trakcie trwania kadencji urzędujących prezesów sądów. Apelujemy do wszystkich sędziów o nie uczestniczenie w tego rodzaju postępowaniach, naruszających ślubowanie sędziego oraz o nie przyjmowanie propozycji objęcia zwolnionych w powyższy sposób stanowisk."

http://www.slupsk.so.gov.pl/uchwala-zgromadzenia-ogolnego-sedziow-okregu-slupskiego,new,mg,1.html,663

 

Po odwołaniu Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku i powołaniu na tę funkcję przez Ministra Sprawiedliwości nowego Prezesa Sądu, rezygnację z pełnionej funkcji złożyli wszyscy dotychczasowi członkowie Kolegium Sądu Okręgowego w Słupsku. W dniu 08.01.2018 r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sądu Okręgowego w Słupsku i jednym z punktów porządku tego zgromadzenia był wybór nowych członków Kolegium Sądu Okręgowego w Słupsku, lecz wybrano tylko jedną osobę i to w związku z awansem poprzedniego członka Kolegium do innego Sądu.