Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku

UCHWAŁA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW

SĄDU OKRĘGOWEGO W BIAŁYMSTOKU

W związku z odwołaniem ze stanowisk: prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku, prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku oraz wiceprezesów Sądu Rejonowego w Białymstoku zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Okręgowego w Białymstoku podejmuje następującą uchwałę:

1. Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku pozytywnie ocenia pracę odwołanego ze stanowiska prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku sędziego Przemysława Wasilewskiego.

2. Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku pozytywnie ocenia pracę odwołanej ze stanowiska prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku sędzi Katarzyny Dąbrowskiej-Doroszczyk oraz sędziów Ewy Dakowicz i Elżbiety Cylwik odwołanych ze stanowisk wiceprezesów Sądu

3. Zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Okręgowego w Białymstoku wyraża stanowczy sprzeciw wobec odwołania prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku oraz prezesa i wiceprezesów Sądu Rejonowego w Białymstoku w trakcie trwania ich kadencji. Odwołanie bez wskazania powodów takiego działania narusza zasadę jawności w życiu społecznym. Za uzasadnienie tej decyzji nie może być uznana lakoniczna wzmianka o powodach zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w komunikacie z dnia 17 października 2017 r. („Ocena efektywności pracy sądów”, www.ms.gov.pl dostęp dnia 17.10.2017 r.). Jej treść, bez odniesienia się do realiów w jakich orzekają sędziowie Sądu Okręgowego w Białymstoku i Sądu Rejonowego w Białymstoku, musi być uznana za krzywdzącą i godzącą w dobra osobiste odwołanych prezesów i wiceprezesów. Sposób doręczenia decyzji jest wyrazem lekceważenia zarówno dla odwołanych sędziów pełniących funkcje prezesów i wiceprezesów, jak i dla całego środowiska sędziowskiego. Przede wszystkim jednak dowodzi lekceważenia władzy sądowniczej i jej konstytucyjnej roli.

4. Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku zobowiązuje Panią Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku do zamieszczenia powyższej uchwały na stronie internetowej Sądu oraz przesłania jej odpisów Prezydentowi RP, Krajowej Radzie Sądownictwa, Ministrowi Sprawiedliwości, prezesom sądów apelacyjnych i okręgowych oraz prezesowi Sądu Rejonowego w Białymstoku.

 

http://bialystok.so.gov.pl/aktualnosci.html (nie zamieszczono)

 

Komunikaty

Media