INPRIS w sprawie KRS

Rozpoczęła się procedura wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa (link)

Czy obywatele powinni zgłaszać kandydatów do KRS? (link)

"Uchwalona przez parlament i podpisana przez prezydenta ustawa o KRS jest oczywiście niekonstytucyjna w opinii licznych autorytetów prawniczych, polskich i zagranicznych."

"Czy można jednego dnia mówić o niekonstytucyjności ustawy, o łamaniu konstytucji przez prezydenta, a drugiego brać udział w takiej procedurze?  Moim zdaniem nie."

Czy sędziowie powinni kandydować do Krajowej Rady Sądownictwa? (link)

"Ustawa to zamach stanu na konstytucyjny trójpodział władzy. Dla przejrzystości sytuacji - będzie wiadomo, że wszyscy, którzy się zgodzili kandydować zgadzają się na łamanie konstytucji i biorą udział w tym zamachu."

"To prawda, że członkowie KRS zgłoszeni nie przez PiS teoretycznie mogą mieć wpływ na prace i wybory KRS. Teoretycznie. W praktyce jak będzie pokazuje nam kazus Trybunału Konstytucyjnego, ale i wielu innych instytucji, w tym niesądowych."

"Członkostwo w KRS [...], nie będzie w obecnym stanie prawnym służyło obywatelom, będzie udziałem w politycznym skoku na sądy."