Uchwała Stowarzyszeń Sędziowskich z 28.12.2017 r.

    

Wkrótce wejdą w życie zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Są one, w zdecydowanej większości przyjętych rozwiązań, powtórzeniem nowelizacji ustawy o KRS zawetowanej przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w lipcu 2017 r. Podobnie jak wcześniejsza, obecna nowelizacja zawiera rozwiązania powszechnie oceniane jako niezgodne z normami Konstytucji.

Stowarzyszenia sędziowskie, przywołując treść sędziowskiego ślubowania, wzywają sędziów Rzeczypospolitej do powstrzymywania się od kandydowania do nowo tworzonej Krajowej Rady Sądownictwa i nielegitymizowania przepisów niezgodnych z zasadami demokratycznego państwa prawnego i trójpodziału władzy.

Zarządy :

Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"

Stowarzyszenia Sędziów Themis

Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia

Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce

 

W dniu 05.01.2018 r. Forum Współpracy Sędziów, które skupia reprezentantów samorządu sędziowskiego o zasięgu ogólnopolskim, podjęło uchwałę podobnej treści. Uchwała została opublikowana na stronie internetowej SSP Iustitia.