Oddalenie skarg kasacyjnych w sprawach dotyczących postanowień Prezydenta RP o odmowie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

W dniu 7 grudnia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawach sygn. akt I OSK 857/17 oraz I OSK 858/17 oddalił skargi kasacyjne od postanowień Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2016 r.  w sprawie sygn. akt II SA/Wa 1652/16 oraz z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie sygn. akt II SA/Wa 1675/16, którymi odrzucono skargi na postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że zaskarżone postanowienia Prezydenta RP nie podlegają kontroli sądów administracyjnych.

http://www.nsa.gov.pl/komunikaty/nsa-oddalil-skargi-kasacyjne-w-sprawach-dot-postanowien-prezydenta-rp-o-odmowie-powolania-do-pelnienia-urzedu-na-stanowisku-sedziego-sygn-akt-i-osk-857-17-i-osk-858-17,news,4,499.php