Lista prezesów, wiceprezesów odwołanych i powołanych w sądach w okresie październik - listopad 2017 r.

Kilka tygodni temu publikowaliśmy listę zmian na stanowiskach prezesów i wiceprezesów sądów od początku sprawowania funkcji przez Min. Ziobrę. Lista ta dostępna jest tutaj. Poniżej przedstawiamy kolejne ruchy kadrowe Ministerstwa Sprawiedliwości, który realizując swoje nadzwyczajne uprawnienia (w większości art. 17 ust 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych), odwołał przed upływem ustawowo określonych kadencji wskazanych prezesów i wiceprezesów sądów, którzy zostali zastąpieni przez wymienione niżej osoby. Z uwagi na dynamikę zmian dane te mogą być nie pełne. Będziemy je uzupełniać na bieżąco.

 

nazwa sądu

 

imię i nazwisko

data odwołania

następca

SO Gdańsk

PSO

Przemysław Banasik

17.10.2017

Rafał Terlecki

SO Elbląg

PSO

Marek Omelan

17.10.2017

Piotr Żywicki

 

SO Białystok

PSO

Przemysław Wasilewski

17.10.2017

Jolanta Korwin-Piotrowska

SO Suwałki

PSO

Danuta Poniatowska

17.10.2017

Jacek Sowul

SR Białystok

PSR

Katarzyna Dąbrowska-Doroszczyk

17.10.2017

Beata Gnatowska

SR Augustów

PSR

Jolanta Dubińska-Francke

17.10.2017

Agnieszka Karwowska

SA Katowice

PSA

Barbara Suchowska

9.11.2017

Witold Mazur

SA Katowice

WPSA

Marek Procek

9.11.2017

 

SA Katowice

WPSA

Tomasz Ślęzak

9.11.2017

 

SO Katowice

PSO

Jacek Gęsiak

9.11.2017

Rafał Stasikowski

 

SO Gliwice

PSO

Henryk Brzyżkiewicz

9.11.2017

Arkadiusz Cichocki

SR Gliwice

PSR

Małgorzata Popiół

9.11.2017

Rafał Baranek

 

SR Rybnik

PSR

Katarzyna Krawczyk-Mandrak

9.11.2017

Ewa Majwald-Lasota

SR Tarnowskie Góry

PSR

Adam Skowron

9.11.2017

Marcin Kulikowski

SR Wodzisław Śląski

PSR

Małgorzata Klon

9.11.2017

Remigiusz Guz

SR Ruda Śląska

PSR

Adam Dusza

9.11.2017

Ewa Żarkiewicz-Marek

SR Żory

PSR

Miłosz Dubiel

9.11.2017

Cezary Podsiadlik-rezygnacja

Lidia Pazera-Lepich

SR Katowice-Zachód

PSR

Aleksander Legień

9.11.2017

Katarzyna Skawańczyk

SR Siemianowice Śląskie

PSR

Izabela Marczyk-Bregida

9.11.2017

Mariusz Witkowski

SR Warszawa Mokotów

PSR

Wioletta Iwańczuk

10.11.2017

Joanna Pąsik (inna podstawa powołania - rezygnacja poprzednika)

SA Lublin

WPSA

Cezary Wójcik

 

9.11.2017

 

SA Wrocław

WPSA

Jacek Gołaczyński

10.11.2017

 

 

SO Kraków

PSO

Beata Morawiec

26.11.2017

Mieczysław Potejko

 

SR Kraków -Podgórze

PSR

Cezary Czech-Śmiałkowski

27.11.2017

Irena Bochniak

SR Kraków -Nowa Huta

PSR

Anna Sikora-Ciba

26.11.2017

Bartłomiej Migda

SO Gorzów Wielkopolski

PSO

Roman Makowski

27.11.2017

Jarosław Dudzicz

SO Gorzów Wielkopolski

WPSO

Ewa Michalska

27.11.2017

 

SR Gorzów Wielkopolski

PSR

Ewa Wieczór

26.11.2017

Anna Kuśnierz-Milczarek

SR Gorzów Wielkopolski

WPSR

Artur Baniowski

26.11.2017

 

 Dla wyjaśnienia - oznaczenia w tabeli oznaczają:

 

PSA - Prezes Sądu Apelacyjnego

PSO - Prezes Sądu Okręgowego

PSR - Prezes Sądu Rejonowego

WPSA - Wiceprezes Sądu Apelacyjnego

WPSO - Wiceprezes Sądu Okręgowego

WPSR - Wiceprezes Sądu Rejonowego

DSA - Dyrektor Sądu Apelacyjnego

DSO - Dyrektor Sądu Okręgowego

DSR - Dyrektor Sądu Rejonowego

Ustawa z dnia  12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw - to jedna z trzech ustaw przyjętych latem 2017r. przez parlament, które miały "zreformować" polski wymiar sprawiedliwości i jako jedyna podpisana przez Prezydenta RP.

Art. 17 ust 1 Prezesi i wiceprezesi sądów powołani na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, mogą zostać odwołani przez Ministra Sprawiedliwości, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, bez zachowania wymogów określonych w art. 27 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Przepisy obecnej ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, gdzie pozbawiono sędziów wpływu na obsadę stanowisk kierowniczych w sądach: 

Art. 23 §1. Prezesa sądu apelacyjnego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów sądu apelacyjne go albo sądu okręgowego. Po powołaniu prezesa sądu apelacyjnego Minister Sprawiedliwości przedstawia go właściwemu zgromadzeniu ogólnemu sędziów apelacji.

Art. 25.§ 1. Prezesa sądu rejonowego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów sądu okręgowego albo sądu rejonowego. Po powołaniu prezesa sądu  rejonowego  Minister  Sprawiedliwości  albo  prezes  przełożonego  sądu apelacyjnego albo sądu okręgowego przedstawia go zebraniu sędziów danego sądu rejonowego.