Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Odwołani prezesi jednego z najlepszych sądów w Polsce domagają się prawdy od Ministra Sprawiedliwości

Z podanej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości informacji uzasadniającej odwołanie wielu prezesów sądów na Śląsku, w tym Sądu Rejonowego w Żorach wynika, że przyczyną ich odwołania były słabe wyniki efektywności w I połowie 2017 roku. "Także w podległych mu sądach rejonowych wskaźniki są słabe".

Do Iustitii dotarł list odwołanych prezesa i wiceprezesa Sądu Rejonowego w Żorach - sędziów Katarzyny Foryś i Miłosza Dubiela. Wskazują w nim, że wg danych statystycznych za rok 2017 Sąd Rejonowy w Żorach był na drugim miejscu w kraju, jeśli chodzi o ilość załatwianych spraw w porównaniu do spraw wpływających do tego sądu. Dlatego zwracają się do Min. Sprawiedliwości o podanie rzeczywistych przyczyn tej decyzji kadrowej i zwracają uwagę, że podawanie takich informacji, jak we wskazanym komunikacie ministerstwa sprawiedliwości podważa ogromny wysiłek włożony w osiągnięcie tak dobrych wyników przez sędziów, referendarzy, asystentów, kuratorów, pracowników sekretariatów czy protokolantów.

Przypominamy, że kilka dni po ich odwołaniu - z funkcji prezesa tego sądu zrezygnował świeżo powołany sędzia Cezary Podsiadlik.

Komunikaty

Media