Oświadczenie Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE) w sprawie niezależności sądownictwa w Polsce

CCJE-BU(2017)9

OŚWIADCZENIE

W  SPRAWIE SYTUACJI

NIEZALEŻNOŚCI SĄDOWNICTWA W POLSCE

 

Podczas posiedzenia plenarnego Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE), które odbyło się w Strasburgu 8-10 listopada 2017 roku,  wobec krytycznej sytuacji wpływającej na praworządność oraz niezależność sądownictwa w Polsce, CCJE biorąc pod uwagę:

-       Opinię Biura CCJE z 7 kwietnia 2017 roku o projekcie ustawy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa (CCJE-BU(2017)5Rev);

-       Oświadczenie Prezydium CCJE z 17 lipca 2017 roku o niedawnym przyjęciu przez polski Parlament dwóch ustaw dotyczących polskiego sądownictwa oraz projektu ustawy o polskim Sądzie Najwyższym (CCJE-BU(2017)6); oraz

-       Opinię Biura CCJE z 12 października 2017 roku o projekcie ustawy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej (CCJE-BU(2017)9Rev);

potwierdza, że dokumenty te odzwierciedlają stanowisko CCJE;

wyraża ubolewanie, że do tej pory zalecenia zawarte w tych dokumentach nie zostały wzięte pod uwagę;

ma nadzieję i oczekuje, że standardy europejskie zostaną przywrócone w ustawach dotyczących sądownictwa jak najszybciej, oraz że standardy te będą zachowane w przyszłym prawodawstwie;

i oferuje stałą pomoc CCJE w tym zakresie.