Zjazd Stowarzyszenia Europejskich Sędziów i Prokuratorów na Rzecz Wolności i Demokracji MEDEL - Kraków 8-9 grudnia 2017 r.

W Krakowie w dniach 8-9 grudnia 2017 roku odbędzie się Zjazd Stowarzyszenia Europejskich Sędziów i Prokuratorów na Rzecz Wolności i Demokracji MEDEL, któremu towarzyszyć będzie konferencja naukowa organizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Katedrę Postępowania Karnego i Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedrę Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego. 

Konferencja poświęcona będzie tematowi:

"Zarządzanie sądami a dostęp do wymiaru sprawiedliwości".

Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Prezydenta Krakowa.

Konferencja pod Patronatem  Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka.

Rejestracja uczestników jest możliwa za pośrednictwem formularza internetowego: link.

Poniżej program wydarzenia:

 

ZARZĄDZANIE SĄDAMI A DOSTĘP DO WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

 

PROGRAM KONFERENCJI

PIĄTEK  8 GRUDNIA 2017 ROKU

10.00 - 10.30 – Uroczyste otwarcie Konferencji oraz powitanie gości 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, (Uniwersytet Jagielloński, Polska), Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz (Uniwersytet Śląski, sędzia, Polska), Prezes Stowarzyszenia Sędziowie dla Wolności i Demokracji „Medel” Michelini Gualtiero (sędzia, Włochy)

 

PANEL 1  - Urząd sędziego, a gwarancje sprawowania wymiaru sprawiedliwości

Prowadzący panel: Prof. UJ dr hab. Andrzej Światłowski (r.pr., Uniwersytet Jagielloński)

10.30 - 11.00  -   Standardy urzędu sędziego według  ECNJ - Nuria Diaz Abad, Prezes Europejskiej Sieci Rad Sądowniczych (ECJN) (Hiszpania)

11.000 – 11.30 – Standardy i gwarancje urzędu sędziego na płaszczyźnie UE – Duro Sessa, Vice Prezes Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich przy Radzie Europy (CCJE), Prezes Sądu Najwyższego w Chorwacji


11:30-  12.00  - Przerwa kawowa

12:00 - 13.00  - Prezentacje krajowe:

Referenci krajowi: Christoph Flügge (sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego do Spraw byłej Jugosławii Niemcy), Artur Dionísio Oliveira (sędzia, Portugalia), John McClellan Marshall  (sędzia USA), dr hab. Radosław Flejszar (r.pr., Uniwersytet Jagielloński) , dr Grzegorz  Borkowski (sędzia, Krajowa Rada Sądownictwa)

Zakres zagadnień do poruszenia w prezentacjach:

a)      Urząd sędziego , a zarządzanie sądami,

b)      Ocena sędziów, nieusuwalność i odpowiedzialność sędziów,

c)   Zmiana organizacji sądów w ramach zarządzania sądami  - wpływ na konstrukcję urzędu sędziego (nieprzenoszalność

 

13.00 -  14:00 – Dyskusja

14.00 – 15.00  - Lunch

 

PANEL 2 Struktura sądów, a zarządzanie sądami

Prowadzący panel: Prof. UŚ dr hab. Andrzej Torbus  (r.pr., Uniwersytet Śląski)

15.00  - 15.30  - Ustrój i organizacja sądownictwa w świetle standardów orzecznictwa europejskiego

15.30 – 16.00 – Sądy szczególne, sądy specjalne, sądy ad hoc, w perspektywie prawa do niezależnego  wymiaru sprawiedliwości w świetle doświadczeń MTK  -  Prof. Chile Eboe-Osuji (Nigeria/Kanada Sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego)

16.00 – 16.30 Struktura i system finansowania sądów według standardów CEPEJ Noel Rubotham (CEPEJ)

16:30 -  17:30 Prezentacje krajowe

Referenci

Prof. Vittorio Fanchiotti (Uniwersytet w Genui, Włochy) , Steven Anthony (adwokat, USA),  dr hab. Dobrosława Szumiło – Kulczycka (adwokat, Uniwersytet Jagielloński, Polska), dr Katarzyna Gajda – Roszczynialska (sędzia, Uniwersytet Śląski, Polska), Henrik Engell Rhod (sędzia, Dania), Noel Rubotham (Irlandia)

 

Zakres zagadnień do poruszenia w prezentacjach krajowych

a)      System finansowania sądów, a niezależność sądów i niezawisłość sędziów

b)      Struktura sądów  ujęcie horyzontalne i wertykalne w aspekcie nieprzenoszalności:

-  sądy wyspecjalizowane w określonych kategoriach spraw (np. sprawy rodzinne, handlowe, etc.) oraz sądy ad hoc i sądy specjalne-;    

- od pierwszej instancji do apelacji (relacje pomiędzy sądami różnych instancji, a konstrukcja urzędu sędziego)

c) Składy sądu ( jednoosobowe, wieloosobowe, zawodowe  i niezawodowe),


Dyskusja  - 17:00  -  17:30

Podsumowanie – 17.30 – 18.00

Prezes Stowarzyszenia Sędziowie dla Wolności i Demokracji „Medel” Michelini Gualtiero (sędzia, Włochy), prof. dr hab.  Tadeusz Ereciński (Uniwersytet Warszawski, sędzia Sądu Najwyższego, Polska)