FOR ujawnia manipulacje MSZ w sprawie reformy sądownictwa

Forum Obywatelskiego Rozwoju dotarło do dokumentu przygotowanego przez polski MSZ, który pod koniec sierpnia 2017 r. Minister Spraw Zagranicznych przekazał Komisji Europejskiej w odpowiedzi na trzecie zalecenie w sprawie praworządności W Polsce.

Jak wynika z komunikatu FOR w dokumencie tym znalazły się co najmniej trzy "nieścisłości i przekłamania", które dotyczą: 

1. rzekomej społecznej akceptacji dla reform sądownictwa w ‍wykonaniu PiS;

2. uznania, że jednostkowe przypadki złamania prawa przez sędziów obciążają całą tę grupę zawodową

3. braku kompetencji KE do zajmowania się sprawą naruszenia przez PiS zasad państwa prawa w Polsce.

Na swojej stronie internetowej Fundacja FOR opublikowała stanowisko polskiego MSZ oraz swój komunikat.  

źródło: for.org.pl