Apel Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów (EAJ) do Prezydenta Andrzeja Dudy

Apel do Szanownego Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

"W ciągu ostatnich kilku dni wpłynęło do naszego sekretariatu w Rzymie wiele deklaracji z najbardziej reprezentatywnych sądów krajowych, nie tylko z całej Europy, ale nawet z innych kontynentów, poczynając od takich krajów jak Argentyna, a kończąc na Australii, domagających się zatrzymania procesu zmian prawa w Polsce.

Ekscelencjo, Szanowny Panie Prezydencie, ma Pan teraz okazję, aby bronić praworządności i naszych ustalonych europejskich standardów w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości."

pełny tekst apelu w załączeniu

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ) reprezentuje 44 krajowe stowarzyszenia sędziów w Europie. Stanowi regionalną grupę Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów, które reprezentuje około 85 krajów na całym świecie, w pełni oddanych  idei ochrony i zachowania niezależności sądownictwa w neutralny i apolityczny sposób.

Ostatnie trzy polskie ustawy: o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz  ustawa o Sądzie Najwyższym, każda z nich osobno jako też i wszystkie traktowane jako całość, stanowią oczywiste i krytyczne naruszenie zasady trójpodziału władzy i niezależności sądów.

Jak już podkreślono w poprzednim stanowisku EAJ: „obecna sytuacja w polskim sądownictwie stanowi przykład metodycznego demolowania fundamentalnego  prawa do niezależnego sądu w sposób niespotykany w żadnym demokratycznym kraju przynależącym  do Unii Europejskiej i stosującym zasady praworządności ".

W ciągu ostatnich kilku dni wpłynęło do naszego sekretariatu w Rzymie wiele deklaracji z najbardziej reprezentatywnych sądów krajowych, nie tylko z całej Europy, ale nawet z innych kontynentów, poczynając od takich krajów jak Argentyna, a kończąc na Australii, domagających się zatrzymania procesu zmian prawa w Polsce.

Ekscelencjo, Szanowny Panie Prezydencie, ma Pan teraz okazję, aby bronić praworządności i naszych ustalonych europejskich standardów w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości.

Dlatego też, niech mi będzie wolno jako prezesowi EAJ, dołączyć do wielu innych głosów, w szczególności do jednego z naszych członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, apelując o uwzględnienie naszego stanowiska i uznania za uzasadnionego naszych obaw i apelu.

 

Z poważaniem,

 

José Igreja Matos

 

(President of the European Association of Judges)