MEDEL w sprawie Trybunału Konstytucyjnego w Polsce

Od wieków Sądy Konstytucyjne w Europie odgrywają istotną rolę w zagwarantowaniu zasady praworządności, ochrony indywidualnych i fundamentalnych praw jednostki oraz wzmacniania demokracji.

Aktualnie, pomimo, że w większości państw europejskich pozycja  Sądów Konstytucyjnych  jest solidna i ugruntowana, w szczególności w czasach kryzysu ekonomicznego i imigracyjnego, rekomenduje się nawet wzmocnienie ich roli,  gdy  proste, a zarazem niebezpieczne rozwiązania są proponowane przez populistów na cały kontynencie mogą atakowaćwielu Europejczyków.

pełny tekst w załączeniu

 W tym kontekście MEDEL wzmaga swoją troskę odnośnie sytuacji w Polsce. Rządząca większość właściwie w praktyce wyeliminowała Trybunał Konstytucyjny z systemu prawnego. Przełamanie niezależności Trybunału Konstytucyjnego miało miejsce poprzez wybór aktualnie orzekającego (czynnego) składu spośród osób lojalnych Rządowi. Jest to uderzające, że kraj który tak bardzo ucierpiał ze strony faszyzmu i komunizmu, pozbawia się sam kluczowych zabezpieczeń przeciwko dyktaturze.

MEDEL wzywa instytucje Unii Europejskiej do kontynuacji dialogu z polskimi władzami państwowymi w celu pełnego przywrócenia zasady praworządności  i niezależności Trybunału Konstytucyjnego  przy użyciu wszystkich środków zagwarantowanych przez Traktaty (włączając procedurę zgodnie z art. 7 TEU) aby obronić wartości demokracji, zasady praworządności, ochronę praw podstawowych, które stanowią rdzeń (serce) wartości Unii Europejskiej.

 

Porto, 1 lipca 2017r.