Petycja : Panie Prezydencie - apelujemy o zawetowanie ustaw niszczących sądy

Zwracamy się do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o:

  • zawetowanie całego pakietu ustaw dotyczących wymiaru sprawiedliwości, oraz o
  • rozpoczęcie pod Pańskim patronatem rzetelnej i merytorycznej dyskusji na temat reformy sądownictwa w Polsce, tak aby naprawdę przywrócić je obywatelom.

Tylko Pan, Panie Prezydencie, jako najwyższy strażnik Konstytucji Rzeczypospolitej jest w stanie uchronić Polskę przed katastrofą.

https://secure.avaaz.org/pl/petition/Prezydent_Andrzej_Duda_Panie_Prezydencie_apelujemy_o_zawetowanie_ustaw_niszczacych_sady/?tMxZWkb

pełna treść apelu w załączniku

 

Prezydent Andrzej Duda : Panie Prezydencie - apelujemy o zawetowanie ustaw niszczących sądy

Każda osoba ma prawo do rozpoznania sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd. To niezależne sądy bronią obywateli przed ingerencją władzy, niesprawiedliwością i łamaniem prawa.

W demokratycznym państwie prawa sędziowie muszą być niezależni od władzy politycznej. Nie mogą działać na polecenie ministra, nie mogą obawiać się, że ich kariera może zależeć od tego, jakie wydadzą rozstrzygnięcie. Każdy, kto staje przed sądem musi mieć pewność, że o jego sprawie będzie decydował niezawisły sędzia, który nie będzie bał się wydać wyroku zgodnego z prawem i własnym sumieniem.

Prawo i Sprawiedliwość od momentu dojścia do władzy przeprowadza zmiany, które z jednej strony drastycznie ograniczają prawa i wolności obywatelskie, z drugiej zaś pozbawiają jednostki realnej możliwości dochodzenia swych praw. Trybunał Konstytucyjny, obsadzony sędziami ‐ dublerami, w praktyce przestał pełnić funkcję wynikającą z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie zaś Prawo i Sprawiedliwość przeprowadza bezprecedensowy atak na sądownictwo powszechne, a w razie jego powodzenia Polska stanie się państwem autorytarnym, w którym jednostka w zetknięciu z władzą będzie pozbawiona jakiejkolwiek skutecznej ochrony.

Z naruszeniem wszelkich standardów państwa prawa, Prawo i Sprawiedliwość przeforsowało zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz w ustawie o ustroju sądów powszechnych, które w konsekwencji doprowadzą dopodporządkowania sądów i sędziów większości rządzącej i Ministrowi Sprawiedliwości. Temu ostatniemu przyznano m.in. prawo do arbitralnego powoływania i odwoływania prezesów sądów, jak też wprowadzono szereg innych rozwiązań wzmacniających jego pozycję w stosunku do sądów i sędziów.

W ciągu ostatnich dni i nocy Parlament proceduje nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym, krytykowanym przez wszystkich za wyjątkiem członków partii rządzącej. W rezultacie jego przyjęcia Minister Sprawiedliwości w jednym ręku skupi władzę niespotykaną w demokratycznych państwa prawa – jako poseł, członek rządu, Prokurator Generalny (z możliwością ingerencji w każde postępowanie przygotowawcze) i osoba mająca bezpośredni wpływ na obsadę i funkcjonowanie Sądu Najwyższego. Przyjęcie projektu doprowadzi do ostatecznej likwidacji niezawisłości sądownictwa w Polsce, a w konsekwencji do przywrócenia w naszym kraju reżimu totalitarnego, z którym walczyły pokolenia Polaków.

Dlatego zwracamy się do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o:

  • zawetowanie      całego pakietu ustaw dotyczących wymiaru sprawiedliwości, oraz o
  • rozpoczęcie      pod Pańskim patronatem rzetelnej i merytorycznej dyskusji na temat reformy      sądownictwa w Polsce, tak aby naprawdę przywrócić je obywatelom.

Tylko Pan, Panie Prezydencie, jako najwyższy strażnik Konstytucji Rzeczypospolitej jest w stanie uchronić Polskę przed katastrofą.

https://secure.avaaz.org/pl/petition/Prezydent_Andrzej_Duda_Panie_Prezydencie_apelujemy_o_zawetowanie_ustaw_niszczacych_sady/?tMxZWkb