IAJ Światowe Stowarzyszenie Sędziów - Łańcuch Światła na całym świecie

"Polskie sądownictwo znalazło się w bardzo trudnej i poważnej sytuacji."

Drodzy Koledzy,

Polskie sądownictwo znalazło się w bardzo trudnej i poważnej sytuacji.

Otrzymaliśmy od polskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA i naszych poważanych kolegów apel o wsparcie, udzielenie im pomocy i okazanie solidarności.

 

Z przesłanej wiadomości w skrócie wynikało, że:

„parlamentarna Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka odrzuciła wszystkie poprawki złożone przez opozycję do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym i ustawę tę przyjęła. Jest dość prawdopodobne, że ustawa zostanie uchwalona do najbliższego piątku. Dlatego sytuacja wymaga pilnej reakcji”.

 

W załączeniu znajdują się materiały obrazujące aktualną sytuację sądownictwa w Polsce.

 

Wskazujemy link do bloga profesora Marcina Matczaka (Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego), który pokrótce wyjaśnia konsekwencje wprowadzenia ustawy o Sądzie Najwyższym.

 

Każda forma wsparcia będzie wysoce doceniona.

 

Zwracamy się do wszystkich, w szczególności naszych kolegów sędziów z pozostałych krajów, z apelem, aby:

 

- przekazywali informacje wszędzie, gdzie się da – poprzez IAJ i wszelkie sędziowskie organizacje w Europie i na świecie (nie jesteśmy w stanie sami do nich dotrzeć)

 

- wysyłali oświadczenia do polskich organów władzy, w szczególności Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, aby zawetował trzy ustawy: o Krajowej Radzie Sądownictwa, o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym.

 

- zorganizowali – jeśli to możliwe – Łańcuch Światła: ludzi stojących ze świecami w rękach przed polskimi ambasadami.

 

Naprawdę potrzebujemy Waszej pomocy!

 

Z tych względów IAJ zwraca się do wszystkich naszych członków, aby okazali solidarność wobec polskich kolegów, przez uświadamianie w poszczególnych krajach, za pomocą mediów, także społecznościowych, o tej poważnej i pilnej sytuacji.

 

 

 

Christophe Regnard

 

Prezes IAJ