16 lipca 2017r. milczący łańcuch światła wokół Sądu Najwyższego

Szanowni Państwo!

W związku z przyjętymi przez Sejm zmianami w Krajowej Radzie Sądownictwa, ustroju sądów powszechnych oraz ujawnionym w nocy projektem PiS ustawy o Sądzie Najwyższym, których uchwalenie oznacza koniec demokratycznego państwa prawa i wprowadzenie jednolitej i niekontrolowanej władzy w Państwie

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia zaprasza wszystkich,

dla których ważne są niezależne instytucje gwarantujące prawa obywatelskie i którym leży na sercu dobro naszej Ojczyzny, by przyłączyli się do nas i przyszli ze świecami w najbliższą niedzielę 16 lipca 2017r. o godzinie 21:00 pod siedzibę Sądu Najwyższego w Warszawie przy placu Krasińskich 2/4/6.

Prosimy o

- korzystanie wyłącznie ze świec;

- nie używanie znaków czy emblematów;

- zajmowanie wyłącznie chodnika, a nie dróg wokół budynku SN.

Jeśli ktoś nie może przyjechać do Warszawy, prosimy przyjść ze świecami pod siedzibę najbliższego sądu.

Stwórzmy wokół budynku Sądu Najwyższego i sądów powszechnych łańcuch światła i czystych intencji!

Foto: “Candle” by Riza Nugraha is licensed under CC BY 2.0