Głosowania w Sejmie w sprawie projektów zmiany ustawy o KRS

7 kwietnia 2017r. odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o KRS, którego autorem było Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o KRS. Projekt autorstwa Iustiti został odrzucony, natomiast projekt rządowy nie został odrzucony i został skierowany do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Za odrzuceniem zgłoszonego przez opozycję projektu zmian przepisów o KRS, opracowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, głosowało 257 posłów, przeciw było 167, zaś sześć osób wstrzymało się od głosu.

źródło: http://sejm.gov.pl

Imienna lista posłów i tego jak głosowali w sprawie naszego projektu dostępna jest tutaj.

 

Sejm nie odrzucił rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o KRS. Za odrzuceniem w pierwszym czytaniu rządowego projektu nowelizacji ustawy o KRS głosowało 192 posłów, przeciw było 234, nikt nie wstrzymał się od głosu.

 źródło: http://sejm.gov.pl

Imienna lista posłów i tego jak głosowali w sprawie rządowego projektu dostępna jest tutaj.

Przypominamy, że rządowy projekt zmian w ustawie o KRS został opracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości.

 

źródło: bip.kprm.gov.pl