Absolutorium członków Zarządu i zmiany na mapie oddziałów

W czasie obrad XXII Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w Mszczonowie, członkowie obecnego Zarządu w osobach:

Krystian Markiewicz (Prezes), Tomasz Marczyński (Wiceprezes), Wojciech Buchajczuk (Wiceprezes), Małgorzata Dziemianowicz, Teresa Karczyńska-Szumilas, Małgorzata Stanek, Bartłomiej Przymusiński, Tomasz Zawiślak, Arkadiusz Tomczak uzyskali absolutorium przytłaczającą większością głosów Delegatów (poparcie poszczególnych członków Zarządu od 92% do 96% głosów).

Rafał Puchalski, który w związku z delegacją do Ministerstwa Sprawiedliwości w lipcu 2016 roku zrezygnował z prac w Zarządzie, nie uzyskał absolutorium.

Nowym członkiem Zarządu został wybrany Grzegorz Szacoń.

Na zgodny wniosek Śląskiego Oddziału w Katowicach i Oddziału w Bielsku-Białej doszło również do rozwiązania Oddziału Stowarzyszenia w Bielsku-Białej i przyłączenia jego obszaru do Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w Katowicach. W ten sposób Śląski Oddział stał się najliczniejszym oddziałem Iustitii.