Średni czas trwania postępowań sądowych w 2016 roku

Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronach Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości:

 

 

Główne kategorie spraw to sprawy rejestrowane w repertoriach: 

C, CGG, Ns z wyłączeniem rejestrów, Nc, Co, K, P, U, GC, GNs, GNc, Kp, W, RC, RNs, Nsm, upadłościowe: GU, GUp, GN, GZd, GR, GRz, GRu, GRs. 

Średni czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy w I instancji – średnia ważona obliczona jako iloraz sumy iloczynów środków przedziałów czasowych i liczby spraw z tych przedziałów do ogólnej liczby wszystkich badanych spraw.

Szczegółowe dane dostępne tu: https://isws.ms.gov.pl