Skutki zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa