Pomoc finansowa dla represjonowanych sędziów z Turcji

Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów (International Association of Judges) utworzyło specjalny rachunek bankowy, na który mają być przekazywane dobrowolne wpłaty przeznaczane na wsparcie sędziów w Turcji i innych nadzwyczajnych sytuacji w Europie. 

Bank Unicredit

Agency: Rome (Italy), Palazzo di Giustizia 30092

IBAN code: IT56 O 02008 05101 000104586019 (proszę zwrócić uwagę, że piąty znak od lewej to nie zero a litera O

BIC/Swift code: UNCRITM1B52

Wg informacji IAJ zgromadzone środki pieniężne będą przekazane szwajcarskiej organizacji pozarządowej powołanej specjalnie do zbierania i dystrybuowania takich środków. Wybór obdarowanych będzie dokonywany przez komitet wykonawczy ustanowiony podczas ostatniego ogólnego zebrania w Mexico City. Szczegóły tutaj

źródło:  http://www.iaj-uim.org/