Zwyczajne Zebranie Delegatów - tym razem w Mszczonowie!

Doskonale zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy zawodowej sędziów. Dlatego, by dać czas na odpowiednie zorganizowanie wszystkich spraw rodzinnych i zawodowych wstępnie informujemy, że coroczne zwyczajne Zebranie Delegatów Iustitii odbędzie się najprawdopodobniej w Hotelu Panorama w Mszczonowie w dniach od 31 marca do 2 kwietnia 2017r..
 
Wybory delegatów winny się w związku z tym odbyć najpóźniej w dniu 17 marca 2017r.