25 finał WOŚP

Jak co roku Śląski Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA chciałby wesprzeć szczytny cel, jaki przyświeca 25 Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (2017) przekazując w całości na jego rzecz środki uzyskane z licytacji Apteczki Prawnej (z autografami Krystiana Markiewicza i Marty Szczocarz-Krysiak, którzy zostali wyróżnieni w konkursie Obywatelski Sędzia Roku 2015 za koordynację projektu powstania i dystrybucji na lekcjach szkolnych Apteczki Prawnej). 

link do aukcji:
http://aukcje.wosp.org.pl/listing?sellerId=1114498

 

SSP Iustitia Oddział Gorzowski przekazuje na aukcje WOŚP cztery egzemplarze Konstytucji RP podpisane przez pierwszego Prezydenta RP wybranego w wolnych wyborach w Polsce, laureata pokojowej nagrody Nobla, Lecha Wałęsę

Licytacje Konstytucji RP zostały już zakończone. Wszystkim biorącym udział serdecznie dziękujemy. Szczegóły dotyczące zebranych środków podamy wkrótce.