Spotkanie MEDEL w Atenach

Po roboczym spotkaniu w Reggio di Calabria MEDEL w krótkim czasie spotkało się ponownie, tym razem w Atenach. Okazją było trzydziestolecie tej organizacji, do której „Iustitia” należy niemal od początku swego istnienia, a w której ówczesna prezes „Iustitii” Maria Teresa Romer pełniła kiedyś funkcję wiceprzewodniczącej. Tym razem Stowarzyszenie nasze reprezentował prezes Maciej Strączyński, a także długoletnia wiceprezes „Iustitii” Katarzyna Gonera, która uczestniczyła w spotkaniu jako delegatka Krajowej Rady Sądownictwa.

Poza wspomnieniowym podsumowaniem działalności MEDEL, złożony został bieżący raport o sytuacji wymiaru sprawiedliwości w krajach członkowskich. MEDEL uznało, że krajami, w których obecnie istnieje największe zagrożenie dla niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziowskiej, są Turcja, Polska i Rumunia. Sytuacja w Turcji opisana została już szeroko wyżej, zresztą przedstawicielem tureckiego stowarzyszenia YARSAV w Atenach był również delegat ze spotkania w Gdańsku, Murat Durmaz, któremu zebrani przekazali największe wyrazy solidarności i sympatii.

Wskazanie przez MEDEL Polski jako drugiego zagrożonego kraju wynikało z negatywnej oceny zmian ustawowych, forsowanych w Polsce konsekwentnie w ostatnich latach przez władze polityczne i mających na celu pozbawienia władzy sądowniczej samodzielności i jej konstytucyjnej pozycji oraz poddanie jej pełnej kontroli egzekutywy. Trzecim zagrożonym sądownictwem jest wymiar sprawiedliwości Rumunii, w której władze wykonawcze pod pretekstem zwalczania korupcji prowadzą działania sprowadzające się do szerokiego kontrolowania sądownictwa przez służby specjalne, przy czym prowadzone działania bezpośrednio wpływają na sędziów (oczywiście takich, którzy bynajmniej o nic podejrzewani nie są) i prowadzone postępowania. Przedstawiciele zagrożonych krajów zaproszeni zostali do złożenia w pierwszej kolejności szczegółowych sprawozdań na pełnym forum MEDEL.

Z uwagi na charakter spotkania, które nastąpiło krótko po posiedzeniu w Reggio di Calabria, MEDEL nie podejmowało nowych decyzji co do działań bieżących - stałej zmianie na gorsze ulega tylko ciągle sytuacja w Turcji.

(MS)