Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Spotkanie w sprawie Konfederacji Organizacji Prawniczych

 

W dniu 13 maja 2015 roku, z inicjatywy Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego spotkanie robocze, w formie seminarium pod opieką dra Pawła Skuczyńskiego (WPiA UW), dotyczące zagadnień związanych z utworzeniem konfederacji organizacji prawniczych, jako forum demokratycznej dyskusji opartej o niezależność wszystkich partnerów, ułatwiającego wymianę informacji i poglądów oraz pozwalającego uczynić głos środowiska prawniczego bardziej wyraźnym w debacie publicznej.    

Przedmiotem spotkania były zagadnienia dotyczące zasad, na jakich konfederacja miałaby działać, takich jak:

- warunki przyjmowania nowych organizacji po utworzeniu,

- sposób reprezentowania poszczególnych organizacji członkowskich,

- sposób komunikacji i podejmowania decyzji, w szczególności przy zajmowaniu przez konfederację stanowisk w istotnych dla środowisk prawniczych sprawach,

- konstrukcja władz Konfederacji i sposób ich wyłaniania.

          Ponadto na spotkaniu omawiane były ewentualne zagadnienia, wymagające pilnej reakcji nowoutworzonego podmiotu.

          W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele praktycznie wszystkich profesji prawniczych tj. adwokatów, asystentów sędziego, komorników, notariuszy, referendarzy sądowych i sędziów.

          Uczestnicy spotkania byli zgodni co do zasadności powołania konfederacji, po uzgodnieniach dotyczących kwestii formalnych, zaś kolejne spotkanie w tej kwestii ma się odbyć w dniu 24 czerwca 2015 roku.

 

(PW)

 

Komunikaty

Media