Decyzje kadrowe w sądach AD 2017/2018 - ujawniamy pełne zestawienie

Ujawniamy dane wszystkich odwołanych prezesów sądów w trybie specustawy: tj. art. 17 ust 1 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1452) oraz prezesów powołanych w czasie obowiązywania tej ustawy (na miejsca po prezesach i wiceprezesach odwołanych, takich którzy złożyli rezygnacje z funkcji lub na miejsca zwolnione po upływie kadencji poprzedników). Kliknij "czytaj więcej" by zobaczyć pełne zestawienie nazwisk. Z treścią pytania można zapoznać się tutaj.

 

Odpowied 19.04.18 01

Odpowied 19.04.18 02

Odpowied 19.04.18 03

Odpowied 19.04.18 04

Odpowied 19.04.18 05

Odpowied 19.04.18 06

Odpowied 19.04.18 07

Odpowied 19.04.18 08

Odpowied 19.04.18 09

Odpowied 19.04.18 10

Odpowied 19.04.18 11

Odpowied 19.04.18 12

Odpowied 19.04.18 13

Odpowied 19.04.18 14

Odpowied 19.04.18 15