Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała SN: podsekretarz stanu nie może przenosić sędziów

Sąd Najwyższy w pełnym składzie podjął w dniu 28 stycznia 2014  r. uchwałę udzielającą odpowiedzi na zagadnienie prawne przedstawione przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w związku z dokonanymi przez podsekretarzy stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości przeniesieniami sędziów sądów zniesionych przez Jarosława Gowina.

 

Zagadnienie prawne brzmiało:

Czy w podjęciu decyzji o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe, wydanej na podstawie art. 75 § 3 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (jedn. Tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 427 ze zm.) Minister Sprawiedliwości może być zastąpiony przez sekretarza lub podsekretarza stanu?

Odpowiedź pełnego składu na ww. zagadnienie, przyjęta w formie uchwały w dniu 28 stycznia 2014 r., brzmi:


1. W wydaniu decyzji o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe na podstawie art. 75 § 3 w związku z art. 75 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  - Prawo o ustroju sądów powszechnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 427 ze zm.) Minister Sprawiedliwości nie może być zastąpiony przez sekretarza ani podsekretarza stanu.

2. Wykładnia dokonana w uchwale wiąże od chwili jej podjęcia.


Uzasadnienie uchwały nie zostało jeszcze z oczywistych względów opublikowane.

Komunikaty

Media