SSP "Iustitia" popiera protest pracowników sądów i prokuratury

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" popiera protest Pracowników sądów i prokuratury, zorganizowany w dniach 3-6 września 2013r. Dostrzegając problemy pracowników zatrudnionych w sądach i jednostkach prokuratury, zwracamy uwagę rządzących na to, iż stałe pogarszanie warunków socjalno - bytowych tych pracowników m.in. poprzez obniżanie ich płac, spowoduje odpływ wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Będzie to miało w przyszłości bezpośrednie przełożenie na sprawność funkcjonowania sądów i prokuratur.