Konferencja „Sytuacja wymiaru sprawiedliwości podczas kryzysu i zagrożenia dla niezależności wymiaru sprawiedliwości” oraz spotkanie MEDEL w Gdańsku

W dniach 15 – 16 marca 2013 r. w Gdańsku odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. „Sytuacja wymiaru sprawiedliwości podczas kryzysu i zagrożenia dla niezależności wymiaru sprawiedliwości”oraz połączone z nią spotkanie MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés,  European Judges and Public Prosecutors for Democracy and Fundamental Rights - Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności), w którym będą uczestniczyć nie tylko przedstawiciele organizacji wchodzących w jego skład, ale również reprezentanci stowarzyszeń do niego nienależących. Będzie to największe międzynarodowe spotkanie przedstawicieli sędziów i prokuratorów z różnych krajów, jakie do tej pory organizowała „Iustitia”. Swój udział w nim potwierdzili sędziowie i prokuratorzy z Chorwacji, Czech, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Mołdawii, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Serbii, Włoch, Ukrainy i Turcji.

Przedmiotem spotkania będzie sytuacja sądownictwa i prokuratury w poszczególnych krajach ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla niezawisłości. Przewidujemy przyjęcie wspólnej rezolucji, która zostanie skierowana do właściwych organów działających zarówno na poziomie krajowym i europejskim. Ponadto w trakcie spotkania podjęte zostaną decyzje co do organizacji międzynarodowego Dnia Sprawiedliwości (Day of Justice), który ma odbyć się w dniu 23 maja 2013 r.

Konferencję otworzą Antonio Cluny - Prezydent MEDEL, Maciej Strączyński - Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich “Iustitia” oraz Grzegorz Kiec - Prezes Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej. Wykłady wygłoszą profesor Bogusław Banaszak (Uniwersytet Wrocławski), temat wykładu: "Zagrożenia niezawisłości sędziowskiej"  oraz profesor Tomasz Tadeusz Koncewicz (Uniwersytet Gdański) na temat "Wymiar sprawiedliwości w europejskiej przestrzeni prawnej. Utrzymanie  status quo czy przemyślenie etosu?".