Konferencja MEDEL w Brukseli

Tags: MEDEL

     W dniach 22 - 23 maja w Brukseli odbyła się konferencja europejskiego stowarzyszenia sędziów i prokuratorów MEDEL - Magistrats Europees pour la Democratie et les Libertes. Konferencja wiązała się z wnioskiem MEDEL o ustanowienie dnia 23 maja - rocznicy zamordowania sędziego Giovanniego Falcone - Dniem Wymiaru Sprawiedliwości. Odbyła się w siedzibie Komisji Europejskiej, a konferencję prowadziły: prezes Belgijskiego Stowarzyszenia Sędziów (ASM) Manuela Cadelli, członek Rady Administracyjnej MEDEL Simone Gaboriau (prezes Izby Sądu Apelacyjnego w Paryżu) i gość konferencji, poseł do parlamentu belgijskiego Juliette Boulet.

     Na konferencji obecni byli także prezydent MEDEL Antonio Cluny z Portugalii, sekretarz generalny MEDEL Dragana Boljević z Serbii i kierownictwo organizacji. "Iustitię" reprezentował prezes Maciej Strączyński.

     Referaty wygłosili przedstawiciele Belgii: była wiceprezes Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Francoise Tulkens oraz emerytowany prezes Trybunału Konstytucyjnego Belgii Paul Martens, a następnie Manuela Cadelli i przedstawiciel Niemiec Carsten Schuetz. Cały program konferencji dotyczył zachowania niezależności sądownictwa w obecnych warunkach politycznych w poszczególnych krajach.

     Przedstawiciele wszystkich krajów reprezentowanych na konferencji wygłosili sprawozdania dotyczące sytuacji sądownictwa w ich krajach i problemów z zachowaniem jego niezależności. Problemów - w mało którym kraju ich nie ma. Prezes "Iustitii" przedstawił raport "Sytuacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce", opracowany przez Annę Adamską-Gallant (raport ten, w przekładzie Doroty Marszałkowskiej, jest dostępny na naszej stronie) i uzupełnił go o aktualne informacje dotyczące wydarzeń zaistniałych po sporządzeniu raportu. Trzeba stwierdzić, że największe zainteresowanie zebranych wzbudzają nadal kroki władz Serbii, które około roku temu usiłowały przeprowadzić polityczną weryfikację sędziów i prokuratorów (uniemożliwił im to serbski Trybunał Konstytucyjny) oraz działania polskiego Ministra Sprawiedliwości likwidującego sądy. Informacja, że sądy liczące 8 - 9 sędziów są "za małe, aby samodzielnie istnieć", wzbudziła niezwykłe zdumienie wszystkich zebranych sędziów, którzy niemal chórem stwierdzili, że w ich krajach normalną sprawą są sądy liczące 3 - 4 sędziów i nikomu to nie przeszkadza...

     Wniosek o ustanowienie Dnia Wymiaru Sprawiedliwości został przekazany przez władze MEDEL organom Parlamentu Europejskiego.