Rzecznik Praw Obywatelskich o konsultacjach społecznych

W dniu 28 sierpnia 2012 r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Profesor Ireny Lipowicz zwróciło się do Ministerstwa Sprawiedliwości o udzielenie wyjaśnień co do przebiegu konsultacji społecznych przy wprowadzaniu aktów wykonawczych do Prawa o ustroju sądów powszechnych. W wystąpieniu wskazano, że Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, iż "zapewnienie transparentności działań organów władzy oraz prowadzenie konsultacji przy udziale strony społecznej mogłoby przyczynić się do większej dostępności i operacyjności wypracowanych mechanizmów".

Wystąpienie Biura RPO jest reakcją na skargę złożoną w kwietniu 2012 r. przez cztery organizacje społeczne (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów, Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce, Międzyregionalna Sekcja NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa), o której pisaliśmy już na naszej stronie.

 Pełna treść wystąpienia dostępna jest tutaj:

strona 1

strona 2